Verificatie van meldingen cruciaal

We zien dat de vraag naar beveiligingssystemen vaak in combinatie toegangssystemen worden gedaan.  Logisch, want een goed toegangssysteem zorgt voor optimale controle en beheersing van de stroom inkomende en uitgaande goederen en personen. Het verschaffen van toegang is dan ook een belangrijk onderdeel van de beveiliging. U wilt immers uw klanten en medewerkers snel toegang kunnen verlenen en ongenode gasten buiten houden. U kan hier met een gecontroleerde toegang grip op houden. Denk hierbij aan producten zoals schuifpoorten, slagbomen, maar ook intercomsystemen.

Verifiëren van melding

Vaak wordt dit ondersteund met beveiligingscamera’s die geschikt zijn voor verificatie bij het verlenen van toegang en voor het monitoren van alle gebeurtenissen op een terrein. Bovendien hebben die beveiligingscamera`s een preventieve werking.

De beeldinformatie van deze camera’s kunnen automatisch geanalyseerd worden met behulp van een Video Content Analyse (VCA) systeem. De intelligente software van het VCA-systeem analyseert het beeld dat de camera registreert. Wanneer het bepaalde bewegingen waarneemt, genereert het automatisch een alarmmelding. Het grote voordeel van VCA is dat de melding direct te verifiëren is door het bekijken van de opnamen. Ook kan de camera ingezet worden om in te zoomen. Dit alles maakt snelle en gerichte opvolging mogelijk en voorkomt onnodig optreden in geval van loos alarm.

Wilt u meer weten over deze systemen en hoe dit past binnen uw organisatie, neem dan contact op met Mark Verhagen, Sales Manager.