Private sector

Topguard heeft speciaal voor de private sector het VIP concept, deze is gericht op de eindgebruiker. Het doel is terreinbeveiliging met het hoogst mogelijke veiligheidsniveau tegenover  minimale belasting van de eindgebruiker.

Basis voor het VIP concept is een circulaire benadering van de beveiliging. Door een sluitende cirkel aan te leggen rond het te beveiligen object, voorkomen we zwakke schakels. Daarmee onderscheidt het concept zich van conventionele buitenbeveiliging die alleen strategische punten zoals poorten in het vizier houdt.

ONDOORDRINGBARE CIRKELS

De binnenste cirkel rond het te beveiligen object, wordt gevormd door een lus van gronddetectie sensoren. Hiervoor wordt het onzichtbare SismaCP detectiesysteem gebruikt. De tweede cirkel bestaat
uit thermische camera’s met videoanalyse. Deze kijken over de grondlussen heen en vergroten het detectiegebied. Samen vormen ze een niet te nemen, maar nauwelijks zichtbare vesting.

BEELDEN OP BASIS VAN WARMTE

Ieder voertuig, object of persoon straalt warmte uit. Thermische camera’s creëren beelden op basis van die stralingswarmte. Op die manier kunnen ze zelfs in het donker verdachte activiteiten waarnemen. En ook bij slechte weersomstandigheden, stof, rook of nevel zien thermische veel meer dan traditionele systemen.

DOUBLE KNOCK, NAGENOEG GEEN ONGEWENSTE ALARMEN

Alarmering gebeurt volgens het double knock principe. Dat betekent dat er pas een alarm wordt gegenereerd als beide cirkels een melding geven. Door het nauwkeurig afstellen van beide systemen, wordt de detectiewaarschijnlijkheid fors verhoogt en het aantal ongewenste alarmen tot een absoluut minimum beperkt.

DE WERKING

Wanneer de buitendetectie een alarm geeft, worden de beelden van de aanwezige (thermische) camera’s direct doorgezet naar de meldkamer. Dankzij de fasttrace kan men vanaf die plek real time de indringer volgen. Afhankelijk van de beelden treedt het afgesproken protocol in werking. Bij een geverifieerd alarm – dus door beide cirkels vastgelegd – krijgt het alarm direct hoogste prioriteit.

De Fasttrace maakt het mogelijk om vanuit de meldkamer sirenes of flitslampen aan te sturen, verlichting in te schakelen of de poort te bedienen. Men kan zelfs de indringers toespreken dankzij een audiomodule. Door deze benadering van alarmmeldingen, worden bewoners pas geïnformeerd als er écht wat aan de hand is. Ze merken dus niets bij eventuele ongewenste alarmen en kunnen ongestoord van hun nachtrust genieten. Maximaal ontzorgen door de meldkamer, voor het maximale veiligheidsgevoel.