Snel detecteren is het devies

We merken dat veiligheid steeds vaker op de agenda bij organisaties komt te staan. En dat hier ook een hogere prioriteit aan wordt gegeven. Gelukkig maar, want met een goed overdachte beveiligingsoplossing kan veel ongemak voorkomen worden. Bij nieuwbouw utiliteitsprojecten wordt de nodige aandacht aan de uitstraling van het gebouw besteed, de architect neemt ook steeds vaker een toegangspoort met bijpassend hekwerk op in het bestek. de beveiliging en hoe dit past binnen de bedrijfsvoering wordt vaak aan de gebruiker, beveiligingsinstallateur of -adviseur van het pand overgelaten.

Tijdige detectie beperkt inbraakschade

Het is er alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat uw terrein zo goed mogelijk afgeschermd is. Maar mocht toch kans gezien worden, om ondanks de beveiiligingsmaatregelen, uw terrein te betreden, dan is het zaak dit zo snel als mogelijk te kunnen ontdekken. Want hoe eerder een poging tot inbraak wordt gedetecteerd, hoe groter de kans dat de inbreker wordt gepakt. Bovendien beperkt tijdige detectie inbraakschade aan uw eigendom.

Mogelijke oplossingen

 Topguard kent een aantal typen detectiesystemen, namelijk:

  • Een geintegreerd detectiesysteem in het hekwerk, Schrikdraadbeveiliging. Het systeem bestaat uit een voorzethekwerk dat tegen een bestaand of nieuw te plaatsen hekwerk wordt gemonteerd. Spanning op de draden zorgt voor detectie en ook nog eens effectieve afschrikking.
  • Hekwerk detectiesystemen waarmee klimmen, knippen maar bijvoorbeeld ook zagen wordt gedetecteerd. Deze vorm van hekwerkdetectie is gebaseerd op een string van bijzonder gevoelige sensoren die aan het hekwerk (Serir) of aan de paal (Torsus) zijn bevestigd.
  • Systemen die voor of achter het hekwerk en dus rond de terreingrens zijn geïnstalleerd. Hier kunnen diverse middelen ingezet worden om de inbreker tijdig en ongemerkt te detecteren. Uiteenlopend van camerasystemen, gronddetectiesystemen, dakdectectie-systemen tot en met infrarood- radarsystemen.


Wilt u meer weten over deze systemen en hoe dit past binnen uw organisatie, neem dan contact op met Mark Verhagen, Sales Manager.