Datalog 5

Datalog 5 is modulaire security management software die middels een geavanceerde grafische gebruikersinterface één of meerdere operators in staat stelt lokale en externe perimeter-, beveiligings-, bouw-, brand en energiesystemen efficiënt te bewaken. Datalog helpt daarbij bij het verminderen van risico’s en kosten en het maximaliseren van efficiëntie, situatiebewustzijn en verantwoording.

Het beheer van deze verschillende systemen, soms zelfs verspreid over meerdere locaties, blijkt in de praktijk een aanzienlijke uitdaging. Datalog vormt daar een essentieel stuk gereed schap voor een bewaker zeker als het gaat om honderden sensoren, vele camera’s en diverse systemen. Al helemaal wanneer er meerdere kritische gebeurtenissen gelijktijdig plaats vinden.

Voordelen

Datalog biedt één bedieningsplatform met slechts één database eventueel verspreid over meerdere werkplekken. Daarmee stelt Datalog haar gebruikers in staat veel efficiënter het bewaken en beheren van de afzonderlijke systemen uit te voeren dan wanneer de afzonderlijke sub systemen afzonderlijk benaderd moeten worden. Zo bied Datalog bijvoorbeeld de mogelijkheid om de informatie van bijvoorbeeld een intercom systeem, een camera systeem en een toegangscontrole systeem real time te bundelen en het receptie personeel in één keer alle informatie overzichtelijk aan te kunnen bieden. Daarnaast wordt ook al deze informatie op dezelfde geïntegreerde manier opgeslagen zodat gebeurtenissen uit het verleden bijzonder eenvoudig geanalyseerd kunnen worden. De tijd dat er door bewakingspersoneel handmatig moest worden gezocht naar de videobeelden behorende bij een ingrijpende gebeurtenis zoals een overval, diefstal, inbraak, ongewenst bezoek, e.d. is daarmee verleden tijd.

Systeemwaarschuwingen zoals storingen e.d., gebeurtenissen en alarmen worden door Datalog allemaal duidelijk geïdentificeerd, geprioriteerd, grafisch geplaatst en visueel geverifieerd met automatische CCTV-video en -audio aansturing zodat een bewaker snel en adequaat kan optreden. Dit allemaal met één grafische gebruikers interface die voor alle systemen en alle fabrikanten hetzelfde is. Uw personeel hoeft zich dus niet de bediening van apparaat X, Y en Z van fabrikanten 1, 2 en 3 eigen te maken maar is eenvoudig te leren hoe ze met al deze systemen vanuit één overzichtelijk computer programma kunnen omgaan.

Datalog biedt een volledig controlespoor van gebeurtenissen eventueel automatisch gekoppeld met audio- en video- informatie. Hierdoor biedt Datalog naast voor bewakingspersoneel ook voor facility management ongekende mogelijkheden.

Offerte aanvragen?

Bel dan naar 088-2760900 of mail naar info@topguard.eu