TopGuard

electronic security systems for outdoor applications

Recentelijk zijn bij een high-end user in Tanzania diverse PlateCatcher™ Under  Vehicle Scanning Systemen geïnstalleerd en inbedrijf gesteld. 

Deze partij heeft ervoor gekozen om middels het TOPGUARD PlateCatcher™ systeem te kiezen voor maximale beveiliging. Daarnaast maken ze gebruik van de unieke training voorzieningen  welke Topguard lokaal aanbiedt. 

Topguard heeft het gehele systeem geleverd en in bedrijf gesteld  en de relevante medewerkers zijn door Topguard op locatie opgeleid. Met behulp van deze gebruikerstraining is de eindgebruiker  in staat om alle aspecten van het systeem optimaal te benutten.

De PlateCatcher™  levert uiterst  scherpe scans  van de onderkant van de voertuigen welke passeren. Voor de security afdeling hét middel om voortijdig actie te kunnen ondernemen bij calamiteiten. 

Door het grootste gedeelte te prefabriceren in onze fabriek kan het systeem zeer snel in gebruik worden genomen. Daarnaast zijn er zeer geringe civiele en installatie-werkzaamheden vereist, wat bijdraagt aan een snelle plaatsing en ingebruikname van het complete systeem. 

Er is gekozen voor Platecatcher ™Under Vehicle Scanning Systemen  bij de toegangen van de diverse vestigingen van de eindgebruiker.  Hierdoor wordt iedere auto gescand op verdachte situaties. Hierdoor wordt maximale veiligheid gewaarborgd. Geen overbodige luxe in de huidige maatschappij. 

 

© Topguard 2018